PocketDrake - geocaching na PDA

Řešení vzorců

Řešitel vzorců je bonusová funkce, kterou dostávají za odměnu ti, co přispěli na vývoj.

Princip

Pro výpočet souřadnic pomocí vzorce jsou potřeba dvě informace:

 • indicie neboli proměnné
 • samotný vzorec

Proměnné obvykle platí pro všechny waypointy stejně, proto je zapisujeme přímo do poznámky u keše.

Vzorců může být i více (typická postupová multikeš), proto se vkládají (poloautomaticky) do poznáky ke každému postupovému waypointu.

Aby byl program schopen poznat, kde jsou proměnné a kde vzorce, je třeba příslušnou část textu označit. Z toho důvodu se proměnné a vzorce umísťují mezi zvláští značky:

<! proměnné !>
<? vzorce ?> 

Značky si nemusíme pamatovat, PocketDrake je dokáže umístit poloautomaticky.

Postup krok za krokem

1. Postupně posbíráme indicie a zapíšeme je do poznámky u keše. Je třeba dodržet jednoduchá pravidla
 • název a hodnotu oddělujeme rovnítkem nebo dvojtečkou, např. A=1 B:3
 • mezi proměnnými musí být mezera nebo odřádkování
 • je možné přiřadit více písmen zároveň, musí souhlasit počet písmen a číslic, např. ABC=456
 • je možné jednopísmenné proměnné přiřadit vícemístnou hodnotu, např. D=32
 • je možné použít vícepísmennou proměnnou, pracuje se s ní jako s celkem, např. XY=789
2. Označíme blok proměnných (může být pouze jeden)
 • označíme blok
 • z kontextového menu (ťukni a podrž) zvolíme Označit proměnné
 • PocketDrake kolem vybraného bloku vloží značky <! !>

Záznam proměnných Označené proměnné

3. Z listingu zkopírujeme do schránky vzorec
4. Obvyklým způsobem založíme waypoint
5. K waypointu přidáme vzorec

Vložení vzorce

(1) Použijeme tlačítko Vložit vzorce, PocketDrake automaticky přidá potřebné značky
(2) Upravíme vzorec tak, aby na první řádce byl vzorec pro zeměpisnou šířku (N/S) a na druhé pro délku (E/W)
(3) Tlačítkem Vypočítat vzorce otevřeme okno řešitele vzorců

6. Doladíme vzorce

Každý autor má svůj styl zápisu vzorce, takže je třeba je lehce upravit do formy, kterou PocketDrake dokáže zpracovat. Základní pravidla syntaxe vrorce:

 • samostatně počítané skupiny číslic se uzavírají do hranatých závorek [ ]
 • lze použít sčítání (+), odčítání (-), násobení (*), dělení (/), mocninu (^) a kulaté závorky v obvyklém významu
 • respektuje se priorita operátoru, tj. nejdřív se násobí a dělí a teprve pak sčítá a odčítá

Pro zjedodušení nutných úprav slouží tlačítko Normalizovat vzorce (1), které:

 • nahradí vnější kulaté závorky hranatými (hranaté nechá být)
 • přesune N/S a W/E do příslušných polí před vzorcem
 • odstraní nadbytečné znaky, nahradí desetinnou čárku tečkou

Je-li vše v pořádku, můžeme zkusit Vypočítat vzorce tlačítkem (2)

Úprava vzorců

Malá poznámka k přebíraným vzorcům z listingů keší:

Pozor na některé odlišnosti v zápisech přebíraných vzorců. Některé mohou být snadno přehlédnutelné a mohou způsobit chybný výpočet - např.:

 • N 55°55, (A)(A+B)(C) je třeba odstranit mezeru za desetinou čárkou (spočítá se, ale nepovede se převzít do waypointu)
7. Výpočet

Pokud je ve vzorci chyba (je špatně zapsaný, nesedí závorky, je tam chybný znak, nejsou definované hodnoty proměnných), vypíše se v poli Výsledek stručná chybová hláška. Po opravě můžeme provést nový výpočet, pokud je tentokrát vše v pořádku, dostaneme výsledek. Zároveň se automaticky spočítá ciferný součet (poličko ∑), pokud ho autor pro kontrolu uvedl, máme ihned číslo k porovnání.

Chyba ve výpočtu Spočítáno

Výsledek můžeme ještě upravit (například doplnit desetinnou tečku, pokud se počítaly minuty jako jedno pěticiferné číslo) a převzít do waypointu.

8. Hotovo

Hurá za šipkou

Hotovo


Další jazyky
Překlady této stránky:
Příspěvek