PocketDrake - geocaching na PDA

Technický popis map

Mapy se stahují a ukládají jako malé obrázky o rozměru 256×256 bodů, nazývané kachle (tiles). Každá kachle má jednoznačný název 1), který je definován jejími souřadnicemi a měřítkem.

Mapy mohou být uloženy dvěma způsoby:

  • Jednotlivé soubory - původní metoda, náročnější na prostor na paměťové kartě
  • Databáze ve formátu BigPlanet/RMaps - od verze 1.4.5

Oba typy map nelze kombinovat, aktivní může být vždy pouze jeden. Je ale možné mít mapy v obou formátech a přepínat mezi nimi.

Mapy jako jednotlivé soubory

Kachle se ukládají se jako jednotlivé soubory do pevně dané struktury složek, která byla zvolena tak, aby odpovídala programům GeoKuk resp. Mobile Atlas Creator (formát OSM Tile Storage).

Podsložka KACHLE je určená pro mapy.cz stažené GeoKukem, mapy typu Google a spol. se ukládani přímo do složky uvedené v nastavení, ve které se založí podložky podle parametrů v map-config.xml. Popis konfiguračního souboru je v kapitole Zdroje map.

Pokud bude složka pro mapy \Storage Card\PocketDrake, pak v ní mohou být tyto složky

KACHLE to je pro mapy.cz z GeoKuku
google\map základní mapa Google
google\terrterénní mapa Google
cykloatlas

atd…

V těchto složkách jsou pak další podsložky podle zoomu atd, tak, jak je Mobile Atlas Creator vytvoří.

Podobně GeoKuk ukládá mapy do nastavené složky (nastavuje se přes Soubor-Umístění souborů). Její obsah lze překopírovat do PDA.

Mapy v databázi

Od verze 1.4.5 podporuje PocketDrake ukládání kachlí do databáze. Každý mapový zdroj má vlastní databázi, její název je definován v souboru map-config.xml, přípona souboru je pdmap.

Formát je shodný s formátem BigPlanet SQLite. který je možné vytvářet v programu Mobile Atlas Creator. MobAC používá fixní název databáze BigPlanet_maps.sqlitedb, pro přenos do PockeDrake je třeba ji přejmenovat. Mapu vytvořenou v PocketDrake lze pomocí MobAC doplnit a nahrát zpět, opět je třeba soubor přejmenovávat.

Stejný formát je možné použít i pro mapy.cz, ale tam melze použít MobAC. PocketDrake je schopen kachle stahovat a do databáze ukládat, můžete vyzkoušet jednoduché udělátko na převod kachlí ze souborů do databáze.

Pravidla pro vykreslování a zoomování

Pokud je v nastavení povoleno Rozšířené vykreslování, program se pokusí v případě, že požadovaná kachle schází najít náhradu podle jednoduchého pravidla:
Prohledej typy map v pořadí, jak jsou definované (a jak se vypisují v nastavení) zdola nahoru, pokud najdeš kachli pro stejné souřadnice měřítko, použij ji.

Při změně měřítka mapy (zoom) se postupuje odlišně podle toho, zda se přibližuje nebo vzdaluje2):

  • Pokud se vzdaluje a předchozí měřítko mělo kachle k dispozici, použijí se zmenšené na 50%. V tomto případě se použijí pouze kachle z měřítka o jeden stupeň vyššího, pokud by se šlo dále, klesal by výkon vykreslování a výsledek by stejně nebyl příliš použitelný.
  • Pokud se přibližuje, hledá se nejbližší menší stupeň přiblížení, ve kterém je kachle k dispozici, z té se vyřízne potřebná část a zvětší na správnou velikost.

Je-li povolené stahování z internetu a kachle pro zvolené měřítko existují, postupně se na pozadí stáhnou a obraz se zaostří.

1) cesta ke kachli je považována za součást názvu
2) Tato funkce je použitelná až po registraci

Další jazyky
Překlady této stránky:
Příspěvek