PocketDrake - geocaching na PDA

Zdroje map

Zdroje map se nastavují v souboru map-config.xml umístěném v instalační složce aplikace.

Od verze 1.4.5.65 je možné ukládat dílčí konfigurační soubory přímo do datové složky, PocketDrake si je po startu načte a přidá je do nabídky typů map. Soubory musejí být pojmenované podle vzoru

<cokoli>map-config.xml

Např. google_map-config.xml

Tag Popis
PocketDrake povinná obálka
MapSource definice zdroje mapy, použije se k vytvoření combo boxu
type typ zdroje
MapyCz ... systém používaný na www.mapy.cz, vychází z UTM
Google ... systém maps.google.com, používá SlippyMapTiles, shodný s Open Street Map 
name název pro zobrazení v combo boxu
storage metoda uloženi mapových kachlí 1)
filesystem - původní způsob, kachle jsou uloženy jako jednotlivé soubory (výchozí nastavení)
database - kachle se ukládají do samostatné databáze (jediný soubor)
file nepovinný název souboru pro zdroj typu MapyCz 2)
requestHeader nepovinná dodatečná hlavička requestu, např. pole Referer
MapType typ mapy z jednoho zdroje, vytváří radiobuttony a checkboxy
mode atribut určujíci použití (max. 3 výskyty každého typu)
basic - základ mapy, pozadí - radiobutton
overlay - překrytí, turistické trasy apod... - checkbox 
name název pro uživatele
file identifikátor pro rozlišení souboru
fileExt zastaralé přípona souboru, tj. typ obrázku (pouze pro mapy typu google)
url url zdroje
{x} ... zeměpisná délka
{y} ... zeměpisná šířka
{z} ... zoom 
invertY pokud se při dopočítávání kachlí obraz rozpadne, pravděpodobně PD nedokázal správně určit směr vykreslování kachle (zhora, zdola), tímto parametrem lze směr převrátit a tím obraz srovnat
defaultZoom počáteční nastavení zoomu při prvním otevření mapy
minZoom nejmenší povolený zoom (nejmenší detail)
maxAvailZoom největší zoom dostupný na internetu
maxZoom největší povolený zoom (největší detail)

Vzorové nastavení pro různé zdroje map najdete ve wiki části dokumentace.

1) od verze 1.4.5
2) od verze 1.4.8

Další jazyky
Překlady této stránky:
Příspěvek